Hišna kanalizacija

PP CEVI TER SPOJNI ELEMENTI ZA HIŠNO KANALIZACIJO

Cevi za hišno kanalizacijo so izdelane iz polipropilena uporabljamo za odvajanje gospodinjskih in fekalnih odplak ter meteorne vode v zgradbah.

Cevi iz polipropilena se še posebej odlikujejo zaradi naslednjih lastnosti:

  • velika mehanska trdnost,
  • odpornost na kemijsko korozijo,
  • odpornost na delovno temperaturo,
  • dobro odnašanje odplak zaradi gladke notranje stene,
  • hitra in enostavna montaža cevi, ki ob pravilni izvedbi omogoča popolno tesnost.

Polipropilen je ena od osnovnih termoplastičnih snovi za izdelovanje cevi. Zaradi velike tehnične možnosti se uvršča na nesporno prvo mesto po pomembnosti med plasti. Kanalizacijske in odtočne cevi izdelane iz polipropilena so zelo čvrste, lahke in odporne na povišane temperature ter agresivne fekalije, ki nastajajo v gospodinjstvu.
Z izbiro solidnih dobaviteljev reprodukcijskih materialov in dosledno vhodno kontrolo zagotavljamo kakovost cevi.

Cevi izdelujemo skladu slovenskimi tehničnimi predpisi oz. DIN standardi. Poleg internega preverjanja kakovosti, preskušajo naše proizvode tudi zunanje neodvisne institucije, ki na podlagi pozitivnih rezultatov izdajajo potrdila o kakovosti, katere redno obnavljamo.

Montaža in spajanje cevi
Cevi in spojni elementi se spajajo hitro in enostavno z vstavitvijo vtičnega konca v oglavek sosednje cevi ali spojnega elementa do omejitve. V utor oglavka je potrebno vstaviti gumeno tesnilo, da zagotovimo vodotesnost. Stične površine moraji biti čiste in nepoškodovane.

Transport

Cevi so odporne na udarce in obrabo, zato ne zahtevajo posebnega postopka transporta. Med proizvodnim procesom cevi vstavljamo v distančnike, da ne pride do deformacij. Priporočamo zmerno pazljivost in izogibanje ostrim predmetom, ki lahko cevi trajno poškodujejo. Za transportiranje cevj embaliramo palete.

Skladiščenje

Cevi skladiščimo v pokritem prostoru. Skladiščenje za daljši čas na prostem odsvetujemo.

Kemijske odpornosti

Cevi so visoko odporne na kemikalije, ki se pojavljajo v odplakah. Orientacijski prikaz odpornosti cevi na posamezne medije je razviden v tabeli. Za uporabo cevi v posebnih primerih se je potrebno posvetovati s proizvajalcem.

 

PP PRIBOR

Pp pribor za hišno kanalizacijo se prav tako kot cevi izdeluje iz Polipropilena. Pribor sestavljajo kolena, odcepi, reducirni kosi, čepi, drsne spojke, čistilni kosi in objemke. Širok spekter različnih premerov in priklopov pod različnimi koti, nam omogoča hitro in ekonomično vgradnjo

Kontaktirajte nas

Pošljite nam povpraševanje ali nas obiščite v naši trgovini v Mariboru.

Scroll to Top