Ulična kanalizacija

PVC CEVI ZA ULIČNO KANALIZACIJO

Cevi iz trdega polivinilklorida (PVC) se uspešno uporabljajo za napeljave raznih cevovodov že več ko 50 let. Surovina za cevi in tudi cevisame imajo številne prednosti pred drugimi poznanimi materiali.

PVC je ena od najbolj razširjenih termoplastiČnih mas. Uporabno temperaturno področje PVC-ja je od 0° do +60° Celzija. PVC je v glavnem odporen na vodne raztopine lugov, kislin in ogljikovodikov. Če se mu doda ultravijolični stabilizator je odporen tudi na UV žarke.

Pri polaganju cevi upoštevamo splošna gradbena navodila ali navodila posameznega proizvajalca.
Spajanje PVC cevi je hitro in preprosto. Vsaka cev ima izdelan natični oglavek, prav tako vsak spojni element. V oglavku je utor v katerega se vlaga ustrezno gumi tesnilo, ki zagotavlja varen in dolgotrajen spoj.

V prodajnem programu nudimo cevi :

premera od 110 mm do 900 mm in

dolžine od 500 mm do 6000 mm

 • izredna korozijska odpornost,
 • idealno gladka notranja površina, ki dovoljuje odlične hidravlične lastnosti, zelo dobro odnašanje odplak in bistveno zmanjšanje nastanka usedlin,
 • majhna masa, ki omogoča lažji transport in enostavnejšo vgradnjo,
 • izredno široka paleta najrazličnejših spojnih, razdelilnih in reducirnih kosov, ki omogočajo izpolnitev praktično vseh zahtev pri izvedbi kanalizacijskih cevnih sistemov, ki so položeni v zemljo,
 • hitra in enostavna montaža cevnih sistemov,
 • doseganje popolne tesnosti cevovoda, ki je v času resnega varovanja okolja nujno potrebna,
 • velika trajnost cevovodov ter minimalni stroški vzdrževanja,
 • enostavna možnost uporabe PVC cevi in elementov za sanacije obstoječih kanalizacijskih cevovodov.

PVC PRIBOR

K vsem dimenzijam cevi nudimo tudi kompleten asortiman vse potrebnih spojnih elementov (kolena, odcepi, reducirni, čistilni kosi ter drsne spojke in čepi), ki omogočajo kakršnokoli izvedbo cevovodov. Za podrobnejši seznam pribora nas prosimo kontaktirajte.

KOLENA: dimenzije od 110 do 500 mm., 15, 30, 45, 67 in 90 stopinjska
ODCEPI: dimenzije od 110 do 500 mm., 45 in 90 stopinjski
DRSNE SPOJKE in ČEPI: dimenzije od 160 do 500 mm.
ČISTILNI KOSI: dimenzij od 200 do 400 mm.
REDUCIRNI KOSI: od dimenzij 200/160 do 500/400

PE dvoslojna kanalizacijska cev Stikan

Cevni sistem STIKAN sestavljajo dvoplastne cevi iz polietilena visoke gostote (PE-HD), z zunanjo rebrasto in notranjo gladko steno, ki so plod več desetletnega mednarodnega razvoja in v celoti izpolnjujejo zahteve za kanalizacijske sisteme, ob tem pa omogočajo nizke stroške vgradnje, velike prihranke materiala ter izredno malo obremenjujejo naravno okolje.

Cevem s strukturirano steno iz PE-HD gotovo pripada prihodnost, saj se ponašajo z vrsto odličnih lastnosti.

Domenzije cevi: Cevi stikan se proizvajajo v dimenzijah od OD 110 do OD 400 mm., v standardnih dolžinah 6 in 12 m.

 • izredno nizka masa,
 • izvrstna kemična odpornost proti agresivnim medijem in okoliški zemljini
 • korozijska odpornost,
 • odlične fizikalne lastnosti in zato povečano varnost,
 • trajnost ter zmanjšani stroški vzdrževanja,
 • hitra in enostavna montaža cevnih sistemov,
 • praktično neomejen razpon temperatur pri katerih se lahko izvaja polaganje in servisiranje cevovodov (od – 40°C pa vse do +80°C),
 • gladka notranja površina, ki zmanšuje trenje ob steni in omogoča odlične hidravlične lastnosti izvrstna odpornost na obrabo (abrazijo), ki pogojuje dolgo dobo obratovanja (primerjava obrabe prikazana v diagramu obrabe cevi)
 • enostavno doseganje popolne tesnosti cevovoda, ki je v času resnega varovanja okolja nujno potrebna,
 • prijaznost okolju, saj cevi omogočajo več kot 30% prihranek materiala in energije v primerjavi s konvencionalnimi polnostenskimi cevmi, hkrati pa dovoljujejo zelo enostavne postopke reciklaže

Obodna togost cevi:
SN > 4 kN/m2 (EN ISO 9969) ali
SR24 > 31,5 kN/m2 (DIN 16961)

Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom.
Pri sami vgradnji cevi je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033.
S pravilno pripravo posteljice (debeline 15 cm) s peskom ali drugo zemljino, ki jo je možno utrjevati in ki ne vsebuje kamenja (zrna do največ 20 mm), dobrim in postopnim utrjevanjem zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju DPr > 95 %) ob cevi ter 30 cm nad temenom cevi, je doseženo, da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0,8 m pa do 8 m tudi pod najtežjo prometno obremenitvijo SLW 60 (glede na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6%.
Podrobnejša navodila in napotila je mogoče najti tudi v tehničnem dodatku o polaganju cevovodov iz polimernih materialov, ki je priloga tiskani dokumentaciji podjetja STIGMA CEVNI SISTEMI in obravnava izkop jarka, izvedbo posteljice, prekrivanje cevovoda, v skladu s standardom SIST EN 1610.
V tehničnem dodatku je mogoče najti tudi natančnejše podatke o temenski togosti cevi, ki služijo za statične izračune STIDREN cevi v skladu z nemškimi predpisom ATV delovnim. listom A 127

STIKAN sistem je zasnovan tako, da se cevi in razni oblikovni kosi spajajo hitro in enostavno z vstavljanjem cevi v objemko oblikovnega kosa. Tehnologija spajanja omogoča minimalno porabo časa in vloženega truda ter zagotavlja optimalni pretok in minimalne hidravlične izgube. Za tesnenje spojev so uporabljeni tesnilni obroči iz EPDM, ki ustrezajo standardu DIN 4060 in jamčijo visoko stopnjo varnosti proti iztekanju iz kanalizacijskih sistemov. Cevi DN 250 in DN 350 imajo že privarjeno spojko in vstavljen tesnilni obroč tako, da je sestavljanje še enostavnejše in hitrejše.
Pred stikanjem cevi in oblikovnih kosov morajo biti stične površine čiste in nepoškodovane.
Če je zahtevana dolžina cevi krajša od standardizirane, se cev ravno odreže (z nožem ali žago s finimi zobmi). Vtični konec in objemko se namaže z ustreznim sredstvom za zmanjševanje trenja (mastjo za gumi tesnila, silikonskim oljem, milnico), ki ne sme načenjati tesnila ali cevi.
Vtični konec cevi z lahnim vrtenjem potisnemo v objemko do omejitve.

Pe dvoslojna kanalizacijska cev Mapikan

MAPIKAN cev je tako kot STIKAN dvoslojna kanalizacijska cev, ki ima rebrasto zunanjo in gladko notranjo površino. Izdelana je iz polietilena visoke gostote (PE 80).

Standardno se izdelujeta dva togostna razreda SN-4 kn/m2 in SN-8 kn/m2.

Cevi se izdelujejo od premera OD 110 do premera OD 500 v standardnih dolžinah 6 ali 12 m.

Cevi se spajajo z natično spojko in tesnilom, ki se ga vstavi med dve rebri (1 in 2)

Nizka teža cevi omogoča izredno enostavno manipulacijo s cevjo pri prevozu, skladiščenju in vgradnji.

SPAJANJE CEVI:
Tesnilo se vstavi med prvi dve rebri. Pomembno je, da je tesnilo pravilno obrnjeno in lepo leži v utoru. tesnilo in spojka se namažeta z ustreznim mazivom. Spojka se nato potisne na cev. Nameščanje spojk na cevi mora biti izvedeno na način, ki omogoča enakomerno premikanje spojke na cevi v celotni dolžini.

Pp dvoslojna cev za ulično kanalizacijo Terakan

PP TERAKAN cev je dvoslojna cev z rebrasto zunanjo in gladko notranjo površino. TERAKAN cev je v celoti izdelana iz PP-B (polipropilen blokkopolimer) materiala. Ta je bil razvit posebej za izdelavo netlačnih kanalizacijskih cevi z visoko obodno togostjo in predstavlja zadnji trend pri materialih, ki se uporabljajo za izdelavo kanalizacijskih in drenažnih cevi.

 • dolga življenska doba,
 • enostavna in varna manipulacija ter vgradnja,
 • odlične hidravlične lastnosti,
 • odlična kemijska obstojnost,
 • odlične mehanske lastnosti,
 • okolju prijazna rešitev.

TERAKAN cevi se proizvajajo od dimenzije ID 200 do dimenzije ID 1000.

Standardno se izdeluje v dveh razredih obodne togosti in sicer SN-8kn/m2 in SN-16kn/m2. Možnost proizvodnje cevi s tako visoko obodno togostjo nam daje tehnologija, pri kateri za doseganje posameznega razreda obodne togosti, lahko spreminjamo višino profila cevi.

TERAKAN cevi navadno spajamo s spojkami in tesnili. Spojka je lahko integrirana na cev ali ločeno izdelana (natična) spojka. V prvem primeru za spoj potrebujemo eno v drugem primeru pa dve tesnili. Tesnilo je vstavljeno med prvi dve rebri na cevi. Skupaj s spojko se najprej očisti nečistoče in namaže z brezkislinsko mastjo. Spojka se preko tesnila potiska s konstantno silo v ravni liniji, dokler notranje omejilo spojke ne nasede na konec cevi. Pri spajanju cevi večjih premerov se lahko uporabi razpoložljivo mehanizacijo, vendar je pri tem potrebno paziti, da se cev ne poškoduje.

Kontaktirajte nas

Pošljite nam povpraševanje ali nas obiščite v naši trgovini v Mariboru.

Scroll to Top