Zaščitne cevi

PVC cevi za zaščito telekomunikacijskih in elektroenergetskih kablov

Cevi iz PVC so primerne za najrazličnejše vrste kablov, kot so:

 • telefonski kabli,
 • kabli za televizijsko kabelsko omrežje,
 • optični kabli,
 • visoko in nizkonapetostni elektro kabli,
 • kabli za cestno, železniško ter drugo prometno signalizacijo.

Cevni sistemi iz PVC imajo vrsto dobrih lastnosti, med katerimi velja omeniti:

 • idealno gladko notranjo površino, ki omogoča enostavno vpeljevo kablov,
 • nizko maso, ki omogoča lažji transport in enostavnejšo vgradnjo,
 • izredno korozijska odpornost,
 • veliko izolacijsko sposobnost in visokonapetostno prebojno trdnost,
 • hitro in enostavno montažo cevnih sistemov,
 • veliko trajnost cevovodov ter minimalne stroške vzdrževanja,
 • enostavno doseganje tesnosti cevovoda.

PE cevi za zaščito telekomUNIKACIJSKIH in energetskih vodov

Cevni sistemi STIGMAFLEX TK in STIGMAFLEX EL nudijo idealno rešitev za hitro rastoče probleme, ki jih predstavlja izredno širjenje potreb po komunikacijskih povezavah in elektroenergetskih vodih. Izkušnje zadnjih let kažejo, da bodo sedanja komunikacijska omrežja že v nekaj letih zastarela in da bodo zmogljivosti komunikacijskih vodov, položenih ob cestnih povezavah, v obdobju tridesetih let, kar predstavlja eksploatacijsko dobo cestišča, kar nekajkrat presežene.

Ker je cena zaščitnih cevi majhna v primerjavi s celotnimi stroški polaganja kablov in ker je tudi dobro znano kaj pomeni izkop jarkov in ostala gradbena dela, predvsem v gosteje naseljenih območjih, je smiselno razmišljati o polaganju dodatnih praznih zaščitnih cevi že ob izgradnji cest ali začetnem izkopu. STIGMAFLEX TK in STIGMAFLEX EL cevi omogočajo kasnejšo enostavno in hitro vpeljavo kablov. Zaradi velike obodne togosti se le malo deformirajo, cevi pa lahko polagamo posamezno ali v serijah tudi v več plasteh.

Cevi STIGMAFLEX TK-K in STIGMAFLEX EL-K (s premeri od 40 mm do 200 mm) dobavljamo navite v kolute (standardne dolžine 50 m), kar pomeni dodatno prednost, saj je poenostavljeno spreminjanje smeri in izogibanje objektom, ki se pojavljajo na trasi cevovoda. Tako je omogočena cenejša in pospešena vgradnja cevi ter enostavnejše spajanje cevi.

STIGMAFLEX cevi uporabljamo pri gradnji cest, tunelov, železniških prog in drugih prometnih, stanovanjskih ali industrijskih objektov. Nudijo odlično zaščito pred mehanskimi in drugimi škodljivimi vplivi okolja in so primerne za najrazličnejše vrste kablov, kot so:

STIGMAFLEX cevi uporabljamo pri gradnji cest, tunelov, železniških prog in drugih prometnih, stanovanjskih ali industrijskih objektov. Nudijo odlično zaščito pred mehanskimi in drugimi škodljivimi vplivi okolja in so primerne za najrazličnejše vrste kablov, kot so:
 • telefonski kabli,
 • kabli za televizijsko kabelsko omrežje,
 • optični kabli,
 • visoko in nizkonapetostni elektroenergetski kabli,
 • kabli za cestno, železniško ter drugo prometno signalizacijo.
Cevni sistemi STIGMAFLEX TK in STIGMAFLEX EL imajo vrsto dobrih lastnosti, med katerimi velja omeniti:
 • izredno nizko maso, ki omogoča lažji transport in enostavnejšo vgradnjo,
 • odlične fizikalne lastnosti, kot so velika obodna togost in odpornost na udarce, kar zagotavlja povečano varnost, trajnost ter manjše stroške vzdrževanja,
 • gladko notranjo površino, ki omogoča enostavno vpeljavo kablov,
 • izredno korozijsko odpornost,
 • veliko izolacijsko sposobnost in visokonapetostno prebojno trdnost,
 • hitro in enostavno montažo cevnih sistemov,
 • cevi STIGMAFLEX TK-K in STIGMAFLEX EL-K, navite v kolute po 50 m, ki omogočajo še manjše stroške spajanja, kontinuirano polaganje in zaradi gibkosti boljše prilagajanje zahtevam polaganja,
 • možnost vgradnje tudi v izredno zahtevnih temperaturnih razmerah (od – 40°C vse do 80°C),
 • prijaznost okolju, saj cevi omogočajo več kot 30 % prihranek materiala in energije v primerjavi s konvencionalnimi polnostenskimi cevmi, hkrati pa dovoljujejo zelo enostavne postopke reciklaže.

Kontaktirajte nas

Pošljite nam povpraševanje ali nas obiščite v naši trgovini v Mariboru.

Scroll to Top